53 หมู่บ้านศราวัณวิล ซอย 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28 นนทบุรี
       
       
086 970 1075
tiny2015@gmail.com
       
       
สำนักงาน 09.00น. - 17.30น.
เสาร์-อาทิตย์ หยุด
       

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

  • ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 22,000 บาท/เดือน
  • ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 700 บาท/วัน 
  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย และประเภทของห้องพัก

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
• การพยาบาลพื้นฐาน ดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
• กายภาพบำบัดเบื้องต้น
• จัดยาตามแพทย์สั่ง
• วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
• อาหารหลัก 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
• บริการ ซัก-รีด เสื้อผ้า
• ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น และการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน

หมายเหตุ  :  อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวม ผ้าอ้อม ค่ายา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้ารองกันเปื้อน ค่าพาหนะรับส่ง เป็นต้น