53 หมู่บ้านศราวัณวิล ซอย 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28 นนทบุรี
       
       
086 970 1075
tiny2015@gmail.com
       
       
สำนักงาน 09.00น. - 17.30น.
เสาร์-อาทิตย์ หยุด
       

แนวทางการให้การดูแลของเรา

แนวทางการให้การดูแลของเรา 

ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยวางแผนการดูแลตามความต้องการและความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะราย ดังนี้

ด้านร่างกาย รักษาความสะอาดและสุขวิทยาของร่างกาย ให้มีความสุขสบายและสนองความต้องการพื้นฐานดูแลการพยาบาลพื้นฐาน กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพ

ด้านจิตใจและอารมณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาวะความเจ็บป่วยเข้าใจถึงความวิตกกังวลความกลัวความเครียดความว้าเหว่และอาการซึมเศร้าฟื้นฟูความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์

ด้านสังคมและครอบครัว ให้เกียรติยกย่องในฐานะผู้ใหญ่จัดให้มีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯประสานความเข้าใจในปัญหาของผู้สูงอายุและครอบครัวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการพักอาศัยต่อผู้สูงอายุ