53 หมู่บ้านศราวัณวิล ซอย 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28 นนทบุรี
       
       
086 970 1075
tiny2015@gmail.com
       
       
สำนักงาน 09.00น. - 17.30น.
เสาร์-อาทิตย์ หยุด
       

บริการหัตถการ ทางการพยาบาลต่าง ๆ

บริการหัตถการ ทางการพยาบาลต่าง ๆ

วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อเฝ้าระวัง ความผิดปกติทางร่างกาย  วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกายและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด , กายภาพบำบัดเบื้องต้น , จัดยาประจำวัน เป็นต้น