53 หมู่บ้านศราวัณวิล ซอย 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28 นนทบุรี
       
       
086 970 1075
tiny2015@gmail.com
       
       
สำนักงาน 09.00น. - 17.30น.
เสาร์-อาทิตย์ หยุด
       

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลแบบรายเดือน

โดยทีมพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

• ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง

• ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ความจำเสื่อม หลงลืม

• ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูก และข้อแผลกดทับ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบ-แตก

• ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการ การกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

• ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง บริการอาหารปั่น สด-ใหม่ ทุกวัน ตามสูตรที่แพทย์สั่ง

• ผู้ป่วยที่ต้องการสถานที่พักฟื้น จากการรักษาของโรงพยาบาล

• ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง **